Pedagogical experience

2015 – 2016 Grundare av och pedagog vid Rasa Music Academy i Stockholm

2014 – 2015 Medgrundare av Rasa International Music Academy i Aix-en-Provence, Frankrike. Lärare i piano, harmonilära, teori samt ansvarig för internationella relationer.

2008 – 2014 workshops / masterclasses samt enskild undervisning i piano, harmonilära, modal musikteori, ensemble, improvisation, komposition, bansuriflöjt, nord-indisk klassisk musik vid:

  • Högskolan för scen och musik Göteborgs Universitet
  • Kungliga musikhögskolan Stockholm, KMH
  • Sibelius akademin Helsingfors
  • Filmhögskolan Göteborg
  • CODARTS Musikhögskolan i Rotterdam (Nederländerna)

2003 – 2006 Tjänstgöring på världsmusikutbildningen vid Högskolan för scen och musik Göteborgs Universitet. I ämnena musikteori, harmonilära, komposition, gehör, ensemble och improvisation.