Pedagogisk erfarenhet

Högskoleadjunkt:

2008 – 2020 Adjunkt (vikarietjänst), timlärare, projektveckor, enskild undervisning vid:

  • Högskolan för scen och musik Göteborgs Universitet (HSM)
  • Kungliga musikhögskolan Stockholm (KMH)
  • Akademin Valand Film högskolan Göteborg)
  • Sibelius akademin Helsingfors (Finland)
  • CODARTS Musikhögskolan i Rotterdam (Nederländerna)

Undervisningsämnen: bansuri-flöjt, piano, modal musikteori, musikteori och harmonilära (jazz), komposition, ensemble (världsmusik och jazz), gehör, improvisation, nordindisk klassisk musik.

2003 – 2006 Högskoleadjunkt (tjänst) på världsmusikutbildningen vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, HSM.

Pedagog piano för barn & ungdom 6 – 18 år:

2016 – 2022 Pianoundervisning vid Hagaskolan, Kristofferskolan (Stockholm) samt i egen regi.

2013 – 2015 Grundare av Rasa International Music Academy i Aix-en-Provence, Frankrike. Lärare i piano, harmonilära, teori, samt ansvarig för organisation kring konserter/uppspel med eleverna, redovisningar, öppna dagar och schemaläggning.

2007 – 2008 Undervisning i piano och västerländsk harmonilära vid St. Thomas Church i Mumbai, Indien.

Min egen utbildning:

2003 – 2008 (Fortbildning, parallellt med professionell verksamhet) Studier för mästaren Pt. Hariprasad Chaurasia i 
Bansuri flöjt och nord-indisk klassisk musik vid Vrindaban Gurukul, Mumbai, Indien, samt vid World Music Academy, CODARTS University of Arts, Rotterdam (Nederländerna)

1994 – 1999 Master examen vid Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet (musikhögskolan). Individuella musikerutbildningen med inriktning på piano, komposition och improvisation