Pedagogisk erfarenhet

2008 – 2020  Adjunkt, workshops och masterclasses samt enskild undervisning i modal musikteori, komposition, gehör, ensemble, improvisation, nordindisk klassisk musik samt instrumentundervisning i piano och bansuri flöjt vid:

  • Högskolan för scen och musik Göteborgs Universitet
  • Kungliga musikhögskolan Stockholm, KMH
  • Sibelius akademin Helsingfors
  • Filmhögskolan Göteborg
  • CODARTS Musikhögskolan i Rotterdam (Nederländerna)

2015 – 2017 Grundare av och pedagog vid Rasa Music Academy i Stockholm

2013 – 2015 Medgrundare av Rasa International Music Academy i Aix-en-Provence, Frankrike. Lärare i piano, harmonilära, teori samt ansvarig för internationella relationer.

2003 – 2006 Tjänstgöring på världsmusikutbildningen vid Högskolan för scen och musik Göteborgs Universitet. I ämnena musikteori, harmonilära, komposition, gehör, ensemble och improvisation.

Min egen utbildning:

2003 – 2008 (Fortbildning, parallellt med professionell verksamhet) Studier för mästaren Pt. Hariprasad Chaurasia i 
Bansuri flöjt och nord-indisk klassisk musik vid Vrindaban Gurukul, Mumbai, Indien, samt vid World Music Academy, CODARTS University of Arts, Rotterdam (Nederländerna)

1994 – 1999 Master examen vid Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet (musikhögskolan). Individuella musikerutbildningen med inriktning på piano, komposition och improvisation

 1987 – 1989 Musiklinjen Skurups folkhögskola med inriktning på piano & ensemble, Afroamerikansk musiktradition.